*I legemiddelforskriften § 13.7 defineres helsepersonell som: leger, sykepleiere, tannleger, veterinærer, farmasøyter, fiskehelsebiologer og studenter i disse fagene.

 

Registrer deg her:

Dine personopplysninger:
Klikk her for å få informasjon om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet og hva de brukes til. Påmeldingsskjemaet brukes kun til å gi tilbakemelding som beskrevet ovenfor. Dersom du ønsker å rapportere en bivirkning, vennligst kontakt Pfizer på telefon 67 52 61 00. (PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01)