Personopplysninger (navn, tittel/rolle, spesialitet, e-postadresse og HPR-nummer) vil bli behandlet av personvernsansvarlig i henholdsvis; (1) Pfizer AS (org.nr. 915 213 596), Drammensveien 288, 0283 Oslo og/eller Bristol Myers Squibb Norway Ltd (org.nr. 925 604 186), Pb 113, 1325 Lysaker, og delt globalt innen Pfizer-konsernet og Bristol Myers Squibb-konsernet og med våre tjenesteleverandører forutsatt at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav; (2) for å kunne interagere med deg; for å drive vår virksomhet på lovmessig måte, for statistiske formål og for oppfylle vår legitime interesse knyttet til vår drift; og (3) for markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon. Dine personopplysninger samles inn fra deg av dine kontaktpersoner i Pfizer eller Bristol Myers Squibb og fra IT-selskap som leverer informasjonstjenester i helsesektoren, offentlige tilgjengelige kilder for yrkesrelatert informasjon og partnere for markedsføring. Din e-postadresse vil bli brukt til utsendelse av faglig informasjon og eventuelt informasjon om faglige møter. Pfizer/BMS vil deretter innhente OnekeyID og spesialiteter fra IQVIA-databasen. Opplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for formålet i henhold til norsk lov. Fordi Pfizer bruker globale elektroniske datasystemer for å ta vare på slike opplysninger, vil de kunne være tilgjengelige fra, samt kunne overføres til, land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Dette gjør vi basert på at mottakeren gir nødvendige garantier for vern av de registrertes rettigheter. Den registrerte kan til enhver tid kreve innsyn i opplysningene som er registrert om vedkommende, samt be om retting av feilaktige opplysninger eller sletting hvis det ikke strider med lovpålagte krav, samt rett til dataportabilitet. Det kan klages til Datatilsynet over denne behandlingen.  Hvis du ønsker å kontakte oss eller Pfizers/Bristol Myers Squibbs Personvernombud i EU for å få ytterligere opplysninger om behandlingen av personopplysninger eller for å utøve personvernrettigheter du har (herunder innsigelse mot vår legitime interesser eller tilbakekall av samtykke hvor det er relevant) finner du mer informasjon i Pfizers Personvernserklæring for helsepersonell i EØS og Bristol Myers Squibbs Integritetspolicy. Du kan også kontakte Bristol Myers Squibbs Personvernombud for Europa på [email protected] for å utøve dine databeskyttelsesrettigheter, eller hvis du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger blir håndtert av BMS. Ditt samtykke dekker også andre selskaper i konsernet BMS tilhører, noe som kan bety at dine personlige data overføres til et tredje land i samsvar med bindende bedriftsregler som du kan lese om her.

 

 

 

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023