Praktisk EKG - tolkning og forståelse

EKG står stentralt i mange kliniske vurderinger. Dr. Vegard Vavik gjennomgår EKG og EKG-tolkning med praktiske eksmepler for å demonstrere hvordan man kan få mest mulig ut av en EKG-undersøkelse.

Varighet: 43 minutter.

Webinar om Praktisk EKG - tolkning og forståelse

 I webinaret gjennomgås følgende:

  • Alt om EKG
  • Hva må man kunne
    • Iskemi/infarkt
    • Rytmeforstyrrelser
    • Andre ting
  • Artytmier i virkeligheten

Foredragsholder: Dr. Vegard Vavik, Haukeland Universitetssykehus
Møteleder: Stig Andre Normann.

Webinaret «Praktisk EKG» ble sendt 1. desember 2020 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

 

Med deg på nyhetsbrev

Registrer deg og motta faglig informasjon, oppdateringer og informasjon om webinarer, møter mv.

Påmelding nyhetsbrev

 

 

PP-ELI-NOR-1549/432NO2100747-01

(Opptak av webinar: PP-ELI-NOR-1507/432NO2012240-01)