Praktisk EKG - tolkning og forståelse

EKG står sentralt i mange kliniske vurderinger. Dr. Vegard Vavik gjennomgår EKG og EKG-tolkning med praktiske eksmepler for å demonstrere hvordan man kan få mest mulig ut av en EKG-undersøkelse.

Varighet: 43 minutter.

Webinar om Praktisk EKG - tolkning og forståelse

 I webinaret gjennomgås følgende:

 • Alt om EKG
 • Hva må man kunne
  • Iskemi/infarkt
  • Rytmeforstyrrelser
  • Andre ting
 • Artytmier i virkeligheten

Foredragsholder: Dr. Vegard Vavik, Haukeland Universitetssykehus
Møteleder: Stig Andre Normann.

 

Mer om EKG-analyse og EKG-tolkning:

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer og podkaster.

Referanser:

 1. Elsevier Basic 12 Lead EKG interpretation https://3d4medical.com/apps/complete-anatomy/courses/basic-12-lead-ekg-interpretation (Lastet 24.06.22)
 2. Washington Heart https://www.washingtonhra.com/arrhythmias/wolff-parkinson-white-syndrome-wpw-and-atrioventricular-reciprocating-tachycardia-avrt.php (Lastet 24.06.22)

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Opptak av webinar: PP-ELI-NOR-1507/432-NO-2200202)