Det er pasientgrupper som ikke skal behandles med Eliquis eller noen av de andre NOAKs (Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia), som pasienter med kunstige hjerteklaffer eller moderat til alvorlig mitral stenose.1,2

Eliquis har følgende kontraindikasjoner:1

  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

  • Aktiv, klinisk signifikant blødning.

  • Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.

  • Lesjoner eller tilstand som vurderes som en signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjent eller mistenkt øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser.

  • Samtidig behandling med annen antikoagulant, unntatt under omstendigheter med bytte av antikoagulantbehandling, eller når ufraksjonert heparin gis i doser for å opprettholde et åpent sentralvenekateter eller arterielt kateter. Eller når ufraksjonert heparin (UFH) er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.

 Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.3
  2. ESC guidlines  - Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023