Det er pasientgrupper som ikke skal behandles med Eliquis eller noen av de andre NOAKs (Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia), som pasienter med kunstige hjerteklaffer eller moderat til alvorlig mitral stenose.1,2

Eliquis har følgende kontraindikasjoner:1

  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

  • Aktiv, klinisk signifikant blødning.

  • Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.

  • Lesjoner eller tilstand som vurderes som en signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjent eller mistenkt øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser.

  • Samtidig behandling med annen antikoagulant, unntatt under omstendigheter med bytte av antikoagulantbehandling, eller når ufraksjonert heparin gis i doser for å opprettholde et åpent sentralvenekateter eller arterielt kateter. Eller når ufraksjonert heparin (UFH) er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.

 Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.3
  2. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016 Oct 7;37(38):2893-2962

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093