Siden godkjenning og lansering er mer enn 13,5 millioner pasienter behandlet med Eliquis (apixaban) globalt.1 I Norge ble Eliquis godkjent for bruk i 2012 og nærmere 54.000 pasienter fikk forskrevet produktet i 2017.2

Sikkerhet undersøkt i kliniske studier

Sikkerheten til apiksaban har blitt undersøkt i syv kliniske studier, fase III, hvor mer enn 21 000 pasienter var inkludert: mer enn 5000 pasienter i VTEp-studier, mer enn 11 000 pasienter i NVAF-studier og mer enn 4000 pasienter i VTE-behandlingsstudier (VTEt), med en gjennomsnittlig total eksponering på henholdsvis 20 dager, 1,7 år og 221 dager.3

De vanligste bivirkningene (≥1/100 til <1/10)3

Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF):

 • Neseblødning
 • Kontusjon
 • Hematuri
 • Andre blødninger, hematom
 • Blødning i øyet (inkludert konjunktivalblødning)
 • Gastrointestinal blødning
 • Rektalblødning, tannkjøttblødning
Andre mindre vanlige bivirkninger ikke relatert til blødninger (≥1/1000 til <1/100):
 • Hudutslett

Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt):

 • Gastrointestinal blødning
 • Rektalblødning
 • Tannkjøttblødning
 • Blødninger, hematom
 • Neseblødning
 • Hematuri
 • Kontusjon

VTE profylakse etter protesekirurgi

Forebygging av venøs tromboemboli (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp):

 • Anemi
 • Kvalme
 • Blødning, hematom
 • Kontusjon

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

DVT, dyp venetrombose; LE, lungeemboli; NVAF, Ikke-klaffeassosiert atrieflimmer; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

 1. Globale tall
 2. Reseptregisteret
 3. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.8, 5.1 gjeldende pr. 18.06.2018

 

PP-ELI-NOR-0999  11.10.2018