Praktisk EKG - analyse og tolkning av real world EKG del 1

Hvordan analysere et EKG, og nytten av å analysere EKG i sammenheng med pasientens sykshistorie. Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann vil sammen analysere og tolke real world EKG.

Varighet: 47 minutter.

Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann vil sammen analysere og tolke real world EKG.

Foredragsholder: Overlege Vegard Vavik, Haukeland Universitetssykehus
Møteleder: Dr. Stig Andre Normann.

 

Mer om EKG-analyse og EKG-tolkning:

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer og podkaster.

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Video: PP-ELI-NOR-1637/432-NO-2200202)