Praktisk EKG - analyse og tolkning av real world EKG

Hvordan analysere et EKG, og nytten av å analysere EKG i sammenheng med pasientens sykshistorie. Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann vil sammen analysere og tolke real world EKG.

Varighet: 47 minutter.

Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann vil sammen analysere og tolke real world EKG.

Foredragsholder: Overlege Vegard Vavik, Haukeland Universitetssykehus
Møteleder: Dr. Stig Andre Normann.

Webinaret ble sendt 27. april 2021 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

Flere webinarer - kurs og foredrag

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

 

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

(Video: PP-ELI-NOR-1637/432-NO-2100093)