Professor Dan Atar gjennomgår de viktigste oppdateringene i de gjeldende ESC (European Society of Cardiology) retningslinjene fra 2016

 

Tidlig screening av atrieflimmer

 • Hvorfor er tidlig screening inkludert i de gjeldende ESC retningslinjene for atrieflimmer
 • Hvordan kan man gjennomføre screeningen
 • Praktiske råd for videre oppfølging

Tidlig screening av atrieflimmer, 01:02 min

Slagforebygging ved atrieflimmer

 • Hvordan bedømme slagrisiko hos atrieflimmerpasienter
 • Hvorfor er NOAK den foretrukne slagforebyggende behandlingen
 • Hvem skal ikke bruke NOAK

Slagforebygging ved atrieflimmer, 02:32 min

Rytmekontrollbehandling ved atrieflimmer

 • Hva menes med rytmekontrollbehandling
 • Hva er den anbefalte strategien for rytmekontroll
 • Behandling; akutt og langtidsbehandling
 • Hvem skal ha ablasjonsbehandling

Rytmekontrollbehandling ved atrieflimmer, 01:42 min

Pasientinvolvering og oppfølging ved atrieflimmer

 • Hva sier de nye retningslinjene om pasientinvolvering
 • Hvorfor er det anbefalt at pasienten bør involveres mer i behandlingen
 • Ved hvilke besutninger er pasientinvolvering viktig
 • Praktiske råd og spørsmål som kan benyttes i pasientoppfølging

Pasientinvolvering og oppfølging ved atrieflimmer, 02:24 min

 • Valg av antikoagulant
 • Hva sier ESC AF-retningslinjene om bytte fra Marevan
 • Hvordan bytte fra Marevan til apixaban
 • Hvordan bytte fra Albyl-E til apixaban

Bytte fra Marevan til NOAK, 02:49 min

AF, atrieflimmer; ESC, European Society of Cardiology; NOAK,Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

Referanser

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01

(Filmene er godkjent med: PP-ELI-NOR-1149, PP-ELI-NOR-1150, PP-ELI-NOR-1151, PP-ELI-NOR-1152 og PP-ELI-NOR-1153)