Praktisk EKG - analyse og tolkning av real world EKG del 2

Hvordan kan man i lys av pasientens historie tolke EKG for a kunne iverksette videre behandling og tiltak?

Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann tar for seg 12 EKG striper fra ulike pasienter, og går igjennom og analyserer/tolker EKG som er mottatt fra leger rundt om i landet.

Varighet: 40 minutter.

Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann vil sammen analysere og tolker EKG fra ulike pasientcaser.

Foredragsholder: Overlege Vegard Vavik, Haukeland Universitetssykehus
Møteleder: Dr. Stig Andre Normann.

 

Mer om EKG-analyse og EKG-tolkning:

Referanser: 

  1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2020;ehaa612 
  2. January CT, Wann LS, Calkins H, et al. 2019 AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society in Collaboration With the Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 2019 Jul 9;140(2):e125-e151. doi: 10.1161/CIR.0000000000000665. Epub 2019 Jan 28. Erratum in: Circulation. 2019 Aug 6;140(6):e285. PMID: 30686041
  3. Healey JS, Wong J. Wearable and implantable diagnostic monitors in early assessment of atrial tachyarrhythmia burden. Europace. 2019 Mar 1;21(3):377-382. doi: 10.1093/europace/euy246. PMID: 30418608.
  4. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial Fibrillation as an Independent Risk Factor for Stroke: The Framingham Study. Stroke 1991;22:983–988

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Video: PP-ELI-NOR-1725/432-NO-2200202)