EKG - tolkning og analyse av pasientcaser

Hvordan kan man i lys av pasientens historie tolke EKG for a kunne iverksette videre behandling og tiltak?

Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann tar for seg 12 EKG striper fra ulike pasienter, og går igjennom og analysere/tolker EKG som er mottatt fra leger rundt om i landet.

Varighet: 40 minutter.

Overlege Vegard Vavik og Dr. Stig Andre Normann vil sammen analysere og tolker EKG fra ulike pasientcaser.

Foredragsholder: Overlege Vegard Vavik, Haukeland Universitetssykehus
Møteleder: Dr. Stig Andre Normann.

Webinaret ble sendt 2. november i 2021 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

 

Flere webinarer - kurs og foredrag

 

 

 

PP-ELI-NOR-1800/432-NO-2100216 AD: 11.2021

(Video: PP-ELI-NOR-1725/BMS:432-NO-2100125 AD: 09.2021)