Overlege Lars Erik Laugsand gjennomgår hvordan DVT diagnostiseres og behandles i akuttforløpet og hvordan pasientlogistikken bør organiseres for å sørge for optimal pasientbehandling.

Varighet: 27 min.

Webinar: Diagnostikk og akutt behandling av dyp venetrombose

I webinaret gjennomgås følgende:

  • Utredning av DVT, prosedyrer, diagnostikk og behandling
  • Antikoagulasjonsbehandling og oppfølging
  • Samhandling mellom akuttmottaket og allmennlegene

Foredragsholder: Overlege Lars Erik Laugsand, Klinikk for Akutt og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital
Møteleder: Overlege Lars Petter Bjørnsen, Klinikk for Akutt og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital

Webinaret «Diagnostikk og akutt behandling av dyp venetrombose» ble sendt 16. mars 2021 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

 

Flere webinarer - kurs og foredrag

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

(Video:PP-ELI-NOR-1584/432-NO-2100093)