Overlege Lars Erik Laugsand gjennomgår hvordan DVT diagnostiseres og behandles i akuttforløpet og hvordan pasientlogistikken bør organiseres for å sørge for optimal pasientbehandling.

Varighet: 27 min.

Webinar: Diagnostikk og akutt behandling av dyp venetrombose

I webinaret gjennomgås følgende:

  • Utredning av DVT, prosedyrer, diagnostikk og behandling
  • Antikoagulasjonsbehandling og oppfølging
  • Samhandling mellom akuttmottaket og allmennlegene

Foredragsholder: Overlege Lars Erik Laugsand, Klinikk for Akutt og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital
Møteleder: Overlege Lars Petter Bjørnsen, Klinikk for Akutt og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital

 

Flere webinarer og podkaster:

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer og podkaster:

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Video:PP-ELI-NOR-1584/432-NO-2200202)