Overlege Lars Petter Bjørnsen gir en innføring i fokusert ultralydbruk i allmennpraksis og i orienterende ultralyddiagnostikk.

Varighet: 25 min.

Webinar: Ultralyd i akuttmedisin - bruk av orienterende ultralyddiagnostikk

I webinaret gjennomgås følgende:

  • Hva er fokusert ultralydbruk? 
  • Diagnostikk
  • Resuscitering
  • Monitorering og prosedyrer
  • Gjennomgang av ulike probetyper og bruksområder
  • Relevante ultralyd takster i allmennpraksis
  • Gjennomgang av kasuistikker

Foredragsholder: Overlege Lars Petter Bjørnsen, Klinikk for Akutt og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital
Møteleder: Overlege Lars Erik Laugsand, Klinikk for Akutt og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital

Webinaret «Ultralyd i akuttmedisin» ble sendt 23. mars 2021 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

 

Mer om diagnostikk og akutt behandling av dyp venetrombose

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

(Video: PP-ELI-NOR-1592/432-NO-2100093)