Eldre og antikoagulasjon

Tema eldre og antikoagulasjon handler om å behandle de mest sårbare, men også de som har høyest risiko for slag.

Eldre med atrieflimmer har ofte komorbide tilstander og dermed økt risiko for hjerneslag. Webinaret tar for seg kliniske overveielser og risikofaktorer i vurdering av antikoagulasjonsbehandling hos de eldre.

Varighet: 24 minutter

Webinar om eldre og antikoagulasjon

 I webinaret gjennomgås følgende:

  • Pasientgrupper, studier og medisiner
  • Er det riktig å antikoagulere de eldste pasientene?
  • Hvorfor er det økt risiko blant denne pasientgruppen
  • Risikofaktorer
  • Hvilke NOAKs/DOAKs bør velges?
  • Atrieflimmer hos de eldre

 

Foredragsholder: Dr. Cord Manheke, Kardiolog og overlege for seksjon Klinisk kardiologi, Helse Stavanger HF Universitetssykehus

Møteleder: Stig Andre Normann

Webinaret «Eldre og antikoagulasjon» ble sendt 9. februar 2021 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

 

Med deg på nyhetsbrev

Registrer deg og motta faglig informasjon, oppdateringer og informasjon om webinarer, møter mv.

Påmelding nyhetsbrev

 

 

 

PP-ELI-NOR-1561/432NO2012239-01 AD: 03.02.2021

(Opptak av webinar: PP-ELI-NOR-1543/432NO2012239-01)