Eldre og antikoagulasjon

Tema eldre og antikoagulasjon handler om å behandle de mest sårbare, men også de som har høyest risiko for slag.

Eldre med atrieflimmer har ofte komorbide tilstander og dermed økt risiko for hjerneslag. Webinaret tar for seg kliniske overveielser og risikofaktorer i vurdering av antikoagulasjonsbehandling hos de eldre.

Varighet: 24 minutter

Webinar om eldre og antikoagulasjon

 I webinaret gjennomgås følgende:

  • Pasientgrupper, studier og medisiner
  • Er det riktig å antikoagulere de eldste pasientene?
  • Hvorfor er det økt risiko blant denne pasientgruppen
  • Risikofaktorer
  • Hvilke NOAKs/DOAKs bør velges?
  • Atrieflimmer hos de eldre

Foredragsholder: Dr. Cord Manheke, Kardiolog og overlege for seksjon Klinisk kardiologi, Helse Stavanger HF Universitetssykehus

Møteleder: Stig Andre Normann

 

Flere webinarer og podkaster:

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer og podkaster

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Opptak av webinar: PP-ELI-NOR-1543/432-NO-2200202)