En innføring i de vanligste rytmeforstyrrelsene med hovedvekt på atrieflimmer, samt gjennomgang av screening og behandling av atrieflimmer.

Varighet: 30 minutter.

Webinar om EKG og rytmeforstyrrelser

 I webinaret gjennomgås følgende:

 • Hva er et EKG
 • Demonstrasjon av ulike rytmeforstyrrelser
  • Ledningsbrudd (AV blokk)
  • Supraventricular Tachycardia (SVT)
  • Ventrikkeltakykardi/ventrikkelflimmer (VT)
  • Atrieflimmer
 • Om atrieflimmer og økt risiko for hjerneslag
 • Risikofaktorer og screening ved atrieflimmer
  • Langvarig EKG
  • Hvem skal screenes
 • Behandling ved atrieflimmer  - med huskeliste ABCDE
  • Antikoagulasjon (A)
  • Bremse hjertefrekvensen (B)
  • Konvertere (Convert) en rytmeforstyrrelse til sinusrytme
  • Medikamenter (drugs) for å beholde sinusrytme (D)
  • Elektrofysiologisk behandling (E)
 • Behandling av underliggende sykdom hos pasienter med atrieflimmer

 

Foredragsholdere: Overlege Jarle Jortveit og stipendiat Daniela Melicova, Sørlandet sykehus HF Arendal

Innledning ved distriktssjef Torstein Eiken og medisinsk direktør Erik Hjelvin. Avslutning og oppdateringer vedrørende Eliquis ved medisinsk rådgiver Sissel Nygaard og Torstein Eiken.

 

Mer om EKG-analyse og EKG-tolkning:

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer og podkaster.

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Opptak av webinar: PP-ELI-NOR-2082/432-NO-2200202)