Webinar om trombose

Foredragsholder: Eirik Tjønnfjord, overlege, PhD, Tromboseklinikken, Indremedisin/akuttmedisin, Kalnes

Varighet: 32 minutter

Trombose - en alvorlig tilstand med store potensielle komplikasjoner (32 min)

I webinaret gjennomgås følgende:

 • En kort presentasjon av venøs tromboembolisme og årsakene til DVT og LE
 • Behandlingsanbefalinger
 • Hvilke langvarige/sen komplikasjoner til henholdsvis DVT og LE medfører morbiditet?
 • Nedsatt livskvalitet på ubestemt tid

Foredragsholder: Eirik Tjønnfjord, overlege, PhD, Tromboseklinikken, Indremedisin/akuttmedisin, Kalnes

Webinaret ble sendt første gang i forbindele med markering av Verdens tromobsedag 13. oktober 2022. 

Referanser:

 1. Dr Kurian Mylankal, Vascular and endovascular surgeon Australia: http://www.vascularcareadelaide.com.au/
 2. Norsk Elektronisk legehåndbok (2022). NEL hjerneslag-og-tia fra: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/hjerneslag-og-tia/
 3. Praktisk veileder ved behandling av dyp venetrombose og lungeemboli, BMS/Pfizer: https://www.eliquis.no/sites/default/files/media_files/praktisk-veileder-utredning-behandling-dvt-le_PP-ELI-NOR-1864.pdf
 4. Jørgen Holmboe. Oversett lungeemboli i allmennpraksis ,Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2005; 125: 317–9
 5. Crumly CE. Engage patients to prevent this possible deadly condition, American Nurse Today 2018, volume 13, Number 8
 6. Wolberg AS, Rosendaal FR, Weitz JI. Venous thrombosis. Nat Rev Dis Primers. 2015 May 7;1:15006. doi: 10.1038/nrdp.2015.6. PMID: 27189130.
 7. Carrier M, Le Gal G, Wells PS et al. Systematic review: case-fatality rates of recurrent venous thromboembolism and major bleeding events among patients treated for venous thromboembolism. Ann Intern Med. 2010 May 4;152(9):578-89.
 8. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e419S-e496S.
 9. Norsk Elektronisk legehåndbok (2022). St Olavs Hospital, EK dokument, Akuttmottak: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/tromboembolisk-sykdom/dyp-venetrombose#regionalt-innhold-dvt-st-olav.
 10. Kahn SR, Akaberi A, Granton JT, et al. Quality of Life, Dyspnea, and Functional Exercise Capacity Following a First Episode of Pulmonary Embolism: Results of the ELOPE Cohort Study. Am J Med 2017; 130:990.e9.
 11. Klok FA, Zondag W, van Kralingen KW, et al. Patient outcomes after acute pulmonary embolism. A pooled survival analysis of different adverse events. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181:501. Adapted from Strange G, et al. Heart. 2012;98:1805-11
 12. Strange G, Playford D, Stewart S, et al. Pulmonary hypertension: prevalence and mortality in the Armadale echocardiography cohort. Heart. 2012 Dec;98(24):1805-11.)
 13. Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH): https://www.templehealth.org/services/conditions/chronic-thromboembolic-pulmonary-hypertension-CTEPH 
 14. Grifoni S, Vanni S, Magazzini S, et al. Association of persistent right ventricular dysfunction at hospital discharge after acute pulmonary embolism with recurrent thromboembolic events. Arch Intern Med 2006; 166:2151.
 15. Jiménez D, Aujesky D, Díaz G, et al. Prognostic significance of deep vein thrombosis in patients presenting with acute symptomatic pulmonary embolism. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181:983.
 16. Kyrle PA, Rosendaal FR, Eichinger S. Risk assessment for recurrent venous thrombosis. Lancet 2010; 376:2032.
 17. Zhu T, Martinez I, Emmerich J. Venous thromboembolism: risk factors for recurrence. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2009; 29:298.
 18. Heit JA. Predicting the risk of venous thromboembolism recurrence. Am J Hematol 2012; 87 Suppl 1:S63.
 19. Hald EM, Enga KF, Løchen ML, et al. Venous thromboembolism increases the risk of atrial fibrillation: the Tromso study. J Am Heart Assoc 2014; 3:e000483.
 20. Sena S, Bulent M, Derya K, et al. Real-life data of direct anticoagulant use, bleeding risk and venous thromboembolism recurrence in chronic thromboembolic pulmonary hypertension patients: an observational retrospective study. Pulm Circ 2020; 10:2045894019873545.
   

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

Video: PP-ELI-NOR-2152/432-NO-2200253