Hjerterytmeforstyrrelser

Ønsker du tilgang til et enkelt hjelpemiddel for diagnostikk og behandling av hjerterytmeforstyrrelser i allmennpraksis?

Hjerterytmeforstyrrelser er en vanlig problemstilling på et allmennlegekontor. Mange oppsøker lege på grunn av hjertebank eller andre symptomer som kan være forenlig med hjerterytmeforstyrrelser, men som også kan ha helt andre årsaker.

Ikke alle rytmeforstyrrelser gir symptomer, men kan likevel være viktige å oppdage for å forebygge komplikasjoner.

Et EKG og særlig en langtids-EKG undersøkelse kan vanligvis gi en umiddelbar diagnostisk avklaring, og er i de aller fleste tilfeller enkelt å tolke også for leger uten spesiell kompetanse innen EKG og rytmeforstyrrelser.

Denne enkle oversikten over vanlige hjerterytmeforstyrrelser skal kunne veilede til bedre diagnostikk og behandling, samt å trygge leger i allmennmedisin i møtet med denne pasientgruppen.

 

Brosjyren er utarbeidet av:
Jonas Kvale Vegsundvåg - Spesialist i allmennmedisin
Gunnar Nyland - Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer
Jarle Jortveit - PhD, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

Brosjyre_Hjerterytmeforstyrrelser_i_allmennpraksis_370x250.png

LAST NED BROSJYREN HJERTERYTMEFORSTYRRELSER I ALLMENNPRAKSIS

BESTILL OG FÅ BROSJYREN HJERTERYTMEFORSTYRRELSER I ALLMENNPRAKSIS TILSENDT

Flere webinarer og podkaster:

PP-ELI-NOR-2276/432-NO-2300059 | Utarbeidet august 2023