Hjerneslag-en alvorlig hendelse som ofte kan forebygges

Foredragsholder: Christian Lund, overlege, Nervologiskavdeling, Rikshospitalet OUS

Varighet: 37 minutter

Hjerneslag-en alvorlig hendelse som ofte kan forebygges (37 min)

I webinaret gjennomgås følgende:

  • Hjerte og hjernen henger tett sammen.
  • Hva skjer i hjernen ved et hjerneslag?
  • Hvordan forebygge hjerneslag?
  • Hvordan bruke «blodfortynnende»?

Foredragsholder: Christian Lund, overlege, Nervologiskavdeling, Rikshospitalet OUS

Webinaret ble sendt første gang i forbindele med markering av Verdens hjerneslagdag 29. oktober 2022. 

 

Referanser: 

  1. Gerhard Hindricks, Tatjana Potpara, Nikolaos Dagres, et. al, 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Heart Journal, Volume 42, Issue 5, 1 February 2021, Pages 373–498
  2. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag
  3. Norsk Elektronisk legehåndbok (2022). NEL hjerneslag-og-tia fra: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/hjerneslag-og-tia/
  4. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

Video: PP-ELI-NOR-2153/432-NO-2200260