Velkommen til «Pod Clot» en podkastserie fra oss i Bristol Myers Squibb og Pfizer

I denne serien vil vi diskutere ulike problemstillinger for pasienter med atrieflimmer og venøs tromboembolisme. Her vil du som lege få praktiske tips som du kan bruke i møte med pasienten.

Episode 1: Atrielimmer på ABC - diskusjon mellom fastlege og hjerneforsker Ole Peter Hjelle og kardiolog Erik Øie. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

I denne episoden snakker de om:

 • Oppdaterte ESC gudilines for atrieflimmer, hva er nytt?
 • Hva står ABC regime for?
 • Antikoagulasjonsbehandling; NOAK vs warfarin
 • Bør alle pasienter med atrieflimmer henvises til ekkokardiografi?
 • Hva bør brukes som frekvensreduserene behandling; betablokker eller kalsiumblokker?
 • Gode tips fra eksperten; hvordan motivere pasienten til fysisk aktivitet

Atrielimmer på ABC - diskusjon mellom fastlege og hjerneforsker Ole Peter Hjelle og kardiolog Erik Øie med moderator Ai Phi Thuy Ho

Episode 2: Trombose – fasinasjon eller ren hodepine? med hematolog Eirik Tjønnfjord. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

 

I denne episoden snakker de om:

 • Mekanismen bak utvikling av en blodpropp
 • Antikoagulasjon ved VTE hos kreftpasienter; DOAK eller lavmolekylært heparin? Hvor lenge skal de antikoaguleres?
 • Skal vi trombofili-utrede pasienter med uprovosert VTE rutinemessig? Hva sier retningslinjene?
 • Hva er mekanismen bak inflammasjonsindusert VTE?
 • Hvor lenge skal man antikoagulere pasienter med provosert og uprovosert VTE?
 • Hva er mekanismen bak utvikling av venøse blodpropper etter koronavaksine?
 • Bør pasienter med påvist korona antikoaguleres?

Trombose – fascinasjon eller ren hodepine? med hematolog Eirik Tjønnfjord med moderator: Ai Phi Thuy Ho

Episode 3: Kreft og VTE -  sprøyte eller tabletter. Diskusjon mellom hematolog Ellen Brodin og onkolog Henrik Jespersen. Moderator: Lotta Våde

I denne episoden snakker de om:

 • Hvor vanlig er det at kreftpasienter får venøs trombose?
 • Hvorfor får kreftpasienter trombose? Risikofaktorer
 • Er det enkelte krefttyper som er mer utsatt for trombose?
 • Finnes det forebyggende behandling mot tromboser og hvem bør eventuellt få det?
 • Hvordan behandler vi venøse tromboser hos kreftpasienter? Hvilke kreftpasienter kan få/bør ikke få DOAK?
 • Hvor lenge bør pasienter med kreft og VTE antikoaguleres?
 • Interaksjoner med DOAK og kreftmedisiner
 • Behandling av VTE som «bifunn» ved CT (eks ikke-symptomgigende viscerale tromboser), hva gjør man? Behandles?

Kreft og VTE - diskusjon mellom hematolog Ellen Brodin og onkolog Henrik Jespersen med moderator Lotta Våde

 

Eliquis® er ikke indisert for behandling av COVID-19 pasienter.

 

Referanser:

Episode 1:

 1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) . Eur Heart J. 2020;ehaa612.
 2. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC) 
 4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 
 5. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC)

Episode 2:

 1. Agnelli G, Buller H R, Cohen A, et al. Oral Apixaban for the Treatment of Acute Venous Thromboembolism, N Engl J Med 2013; 369: 799-808. 
 2. Agnelli G, Buller H R, Cohen A, et al. Apixaban for Extended Treatment of Venous Thromboembolism, N Engl J Med 2013; 368: 699–708.
 3. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020
 4. Wenzler E, Engineer MH, Yaqoob M, et al. Safety and Efficacy of Apixaban For Therapeutic Anticoagulation in Critically Ill ICU Patients with Severe COVID-19 Respiratory Disease. TH Open. 2020 Nov 23;4(4):e376-e382.
 5. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 6. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC)
 7. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 
 8. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC) 
 9. Norsk legemiddelhandbok. T4.6.1 Dyp venetrombose. https://www.legemiddelhandboka.no/T4.6.1/Venøs_trombose.

Episode 3:

 1. Blom JW, Doggen CJ, Osanto S, Rosendaal FR. Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA. 2005 Feb 9;293(6):715-22. 
 2. Monreal M, Falgá C, Valdés M, Suárez C, Gabriel F, Tolosa C, Montes J; Riete Investigators. Fatal pulmonary embolism and fatal bleeding in cancer patients with venous thromboembolism: findings from the RIETE registry. J Thromb Haemost. 2006 Sep;4(9):1950-6 
 3. Khorana AA, Francis CW, Culakova E et. al. Thromboembolism is a leading cause of death in cancer patients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost. 2007 Mar;5(3):632-4. 
 4. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 5. Sørensen HT, Mellemkjaer L, Steffensen FH, et al. The risk of a diagnosis of cancer after primary deep venous thrombosis or pulmonary embolism. N Engl J Med. 1998 Apr 23;338(17):1169-73. 
 6. Desai R, Koipallil GK, Thomas N, et al. Efficacy and safety of direct oral anticoagulants for secondary prevention of cancer associated thrombosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sci Rep. 2020 Nov 3;10(1):18945. 
 7. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020. 
 8. Khorana AA, Noble S, Lee AYY, et al. Role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer-associated venous thromboembolism: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2018 Sep;16(9):1891-1894.

 

PP-ELI-NOR-1892/432-NO-2200044 AD: 02.2022

(Podcast episoder: PP-ELI-NOR-1851/432-NO-2100089, PP-ELI-NOR-1852/432-NO-2100175, PP-ELI-NOR-1855/432-NO-2100239)