Velkommen til «Pod Clot», en podkastserie fra oss i Bristol Myers Squibb og Pfizer

I denne serien vil vi diskutere ulike problemstillinger for pasienter med atrieflimmer og venøs tromboembolisme. Her vil du som lege få praktiske tips som du kan bruke i møte med pasienten.

Episode 1: Atrieflimmer på ABC - diskusjon mellom fastlege og hjerneforsker Ole Peter Hjelle og kardiolog Erik Øie. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

I denne episoden snakker de om:

 • Oppdaterte ESC guidelines for atrieflimmer, hva er nytt?
 • Hva står ABC regime for?
 • Antikoagulasjonsbehandling; NOAK* vs warfarin
 • Bør alle pasienter med atrieflimmer henvises til ekkokardiografi?
 • Hva bør brukes som frekvensreduserene behandling; betablokker eller kalsiumblokker?
 • Gode tips fra eksperten; hvordan motivere pasienten til fysisk aktivitet

Atrielimmer på ABC - diskusjon mellom fastlege og hjerneforsker Ole Peter Hjelle og kardiolog Erik Øie med moderator Ai Phi Thuy Ho

Episode 2: Trombose – fascinasjon eller ren hodepine? med hematolog Eirik Tjønnfjord. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

 

I denne episoden snakker de om:

 • Mekanismen bak utvikling av en blodpropp
 • Antikoagulasjon ved VTE hos kreftpasienter; DOAK eller lavmolekylært heparin? Hvor lenge skal de antikoaguleres?
 • Skal vi trombofili-utrede pasienter med uprovosert VTE rutinemessig? Hva sier retningslinjene?
 • Hva er mekanismen bak inflammasjonsindusert VTE?
 • Hvor lenge skal man antikoagulere pasienter med provosert og uprovosert VTE?
 • Hva er mekanismen bak utvikling av venøse blodpropper etter koronavaksine?
 • Bør pasienter med påvist korona antikoaguleres?

Trombose – fascinasjon eller ren hodepine? med hematolog Eirik Tjønnfjord med moderator: Ai Phi Thuy Ho

Episode 3: Kreft og VTE -  sprøyte eller tabletter. Diskusjon mellom hematolog Ellen Brodin og onkolog Henrik Jespersen. Moderator: Lotta Våde

I denne episoden snakker de om:

 • Hvor vanlig er det at kreftpasienter får venøs trombose?
 • Hvorfor får kreftpasienter trombose? Risikofaktorer
 • Er det enkelte krefttyper som er mer utsatt for trombose?
 • Finnes det forebyggende behandling mot tromboser og hvem bør eventuellt få det?
 • Hvordan behandler vi venøse tromboser hos kreftpasienter? Hvilke kreftpasienter kan få/bør ikke få DOAK*?
 • Hvor lenge bør pasienter med kreft og VTE antikoaguleres?
 • Interaksjoner med DOAK* og kreftmedisiner
 • Behandling av VTE som «bifunn» ved CT (eks ikke-symptomgivende viscerale tromboser), hva gjør man? Behandles?

Kreft og VTE - diskusjon mellom hematolog Ellen Brodin og onkolog Henrik Jespersen med moderator Lotta Våde

Episode 4: «Blodig alvor» en diskusjon mellom fastlege Johan Edvard Tellum og hematolog Pål Andre Holme. Moderator Lege i spesialisering innen hjertesykdommer, Ai Phi Thuy Ho

I denne episoden snakker de om:

 • Blødningsrisiko ved antikoagulasjonsbehandling
 • Gastrointestinale blødninger – er det noen forskjell på de ulike antikoagulantia?
 • Bør man bruke PPI ved antitrombotisk behandling?
 • Mortalitet ved antikoagulasjonsbehandling
 • Hvordan håndtere blødninger på legekontoret, og når skal man henvise til sykehuset?
 • Hvilke reverseringsmuligheter har vi ved DOAK og Marevan?
 • Når skal man starte opp antikoagulasjon igjen etter en blødning/elektiv kirurgi/tannbehandling?
 • Risikosport, yrker og antitrombotisk behandling.
   

«Blodig alvor» en diskusjon mellom fastlege Johan Edvard Tellum og hematolog Pål Andre Holme med moderator Lege i spesialisering innen hjertesykdommer Ai Phi Thuy Ho

Episode 5: Lungeemboliens reise med hematolog Eirik Tjønnfjord. Moderator: AI Phi Thuy Ho

I denne episode snakker de om: 

 • Hva er lungeemboli?
 • Hvilke symptomer og klinikk har pasienter med lungeemboli?
 • Hvordan behandler man lungeemboli?
 • Hva kan man se på ultralyd av hjertet hos en lungeemboli pasient?
 • Hvilke andre undersøkelser bør en lungeemboli pasient ta?
 • Hva er kronisk lungeemboli?
 • Hvilke symptomer har pasienter med kronisk lungeemboli og hvordan skal man behandle de?
 • Hvor ofte skal pasienter med kronisk lungeemboli på kontroll hos fastlegen og hva skal man se etter?
 • Skal alle pasienter med lungeemboli trombofiliutredes?
   

"Lungeemboliens reise" med hematolog Eirik Tjønnfjord. Moderator: AI Phi Thuy Ho

*NOAK og DOAK er to ulike forkortelser og benevnelse av samme klasse legemidler. NOAK (Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia) = DOAK (direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler).

Eliquis® er ikke indisert for behandling av COVID-19 pasienter.

 

Referanser:

Episode 1:

 1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) . Eur Heart J. 2020;ehaa612.
 2. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC) 
 4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 
 5. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC)

Episode 2:

 1. Agnelli G, Buller H R, Cohen A, et al. Oral Apixaban for the Treatment of Acute Venous Thromboembolism, N Engl J Med 2013; 369: 799-808. 
 2. Agnelli G, Buller H R, Cohen A, et al. Apixaban for Extended Treatment of Venous Thromboembolism, N Engl J Med 2013; 368: 699–708.
 3. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020
 4. Wenzler E, Engineer MH, Yaqoob M, et al. Safety and Efficacy of Apixaban For Therapeutic Anticoagulation in Critically Ill ICU Patients with Severe COVID-19 Respiratory Disease. TH Open. 2020 Nov 23;4(4):e376-e382.
 5. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 6. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC)
 7. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 
 8. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC) 
 9. Norsk legemiddelhandbok. T4.6.1 Dyp venetrombose.https://www.legemiddelhandboka.no/T4.6.1/Venøs_trombose.

Episode 3:

 1. Blom JW, Doggen CJ, Osanto S, Rosendaal FR. Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA. 2005 Feb 9;293(6):715-22. 
 2. Monreal M, Falgá C, Valdés M, Suárez C, Gabriel F, Tolosa C, Montes J; Riete Investigators. Fatal pulmonary embolism and fatal bleeding in cancer patients with venous thromboembolism: findings from the RIETE registry. J Thromb Haemost. 2006 Sep;4(9):1950-6 
 3. Khorana AA, Francis CW, Culakova E et. al. Thromboembolism is a leading cause of death in cancer patients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost. 2007 Mar;5(3):632-4. 
 4. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 5. Sørensen HT, Mellemkjaer L, Steffensen FH, et al. The risk of a diagnosis of cancer after primary deep venous thrombosis or pulmonary embolism. N Engl J Med. 1998 Apr 23;338(17):1169-73. 
 6. Desai R, Koipallil GK, Thomas N, et al. Efficacy and safety of direct oral anticoagulants for secondary prevention of cancer associated thrombosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sci Rep. 2020 Nov 3;10(1):18945. 
 7. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020. 
 8. Khorana AA, Noble S, Lee AYY, et al. Role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer-associated venous thromboembolism: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2018 Sep;16(9):1891-1894.

Episode 4:

 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 2. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC)
 3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC)
 4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC)
 5. Marevan (Warfarin) preparatomtale (SPC)
 6. Cyklokapron (Traneksamsyre) preparatomtale (SPC)
 7. Feiba (Faktor VIII-inhibitor bypass-aktivitet) preparatomtale (SPC)
 8. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020.
 9. Ageno W, Vedovati MC, Cohen A, et al; Bleeding with Apixaban and Dalteparin in Patients with Cancer-Associated Venous Thromboembolism: Results from the Caravaggio Study. Thromb Haemost. 2021 May;121(5):616-624.
 10. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014 Mar 15;383(9921):955-62.
 11. Milling TJ Jr, Connolly SJ, Conley PB. Andexanet Alfa for Bleeding with Factor Xa Inhibitors. Reply. N Engl J Med. 2019 Jul 11;381(2):192-193.

Episode 5:

 1. Norsk Elektronisk Legehådbok. Lungeemboli. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/tromboembolisk-sykdom/lungeemboli/ (Lastet 22.09.22)
 2. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Dyp venetrombose. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/tromboembolisk-sykdom/dyp-venetrombose/ (Lastet 22.09.22)
 3. Vandvik PO. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse. Versjon 2.0. Mai 2020. Guideline Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020 (magicapp.org)
 4. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 5. Marevan (Warfarin) preparatomtale (SPC)
 6. Heparin preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no
   

PP-ELI-NOR-2112/432-NO-2200247

(Podcast episoder: Ep.1: PP-ELI-NOR-1851/432-NO-2100089,  Ep. 2: PP-ELI-NOR-1852/432-NO-2100175, Ep. 3: PP-ELI-NOR-1855/432-NO-2100239, Ep. 4: PP-ELI-NOR-2042/432-NO-2200189, Ep. 5: PP-ELI-NOR-2107/432-NO-2200237)