Skip directly to content

Bedre forebygging av slag/systemisk emboli vs. warfarin

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

I ARISTOTLE-studien viste ELIQUIS redusert forekomst av slag/systemisk emboli vs warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.1

I ARISTOTLE-studien viste ELIQUIS®, sammenlignet med warfarin:2

  • 21 % RRR av slag/systemisk emboli (HR=0,79; 95% CI: 0,66 til 0,95, AR: 1,60 % vs. 1,27 %, P=0,01)
  • 49 % RRR av hemorrhagic slag (HR=0,51; 95 % CI: 0,35 til 0,75) p<0,001, AR: 0,24 % versus 0,47 % per år)
  • 29 % RRR av dødelig eller invalidiserende slag (HR 0,71; 95 % CI, 0,54 til 0,94), AR: 0,50 % vs. 0,71 % per år)
  • Tilnærmet like mange tilfeller av iskemisk eller udefinert slag (HR=0,92; 95 % CI: 0,74 til 1,13) p=0,42 (0,97 % versus 1,05 % per år)

Primært effektendepunkt: Slag/systemisk emboli (figur)

Omarbeidet etter referanse 2.
Dose på 5 mg to ganger daglig ble brukt hos 95,3 % av ELIQUIS® pasientene. En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serum kreatininnivå på 133 µmol/l eller mer.2

For nærmere informasjon om ARISTOTLE, gå inn på ARISTOTLE klinisk studie


AR = absolutt risiko
CI = confidence interval
HR = hazard ratio
RRR = relativ risikoreduksjon

 
Relatert innhold: 
Referanser