Skip directly to content

Dokumentert tolerabilitet

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Dokumentasjon som viser tolerabiliteten av apixaban sammenlignet med warfarin og ASA1,2

 

Sikkerheten ved bruk av Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer er undersøkt i 2 store kliniske studier med tilsammen 11 886 pasienter og en gjennomsnittlig total eksponering på 1,7 år.3

  • Vanlige bivirkninger av ELIQUIS® var neseblødning, kontusjonsblødning, hematuri, hematomer, øyeblødning og gastrointestinal blødning3
ELIQUIS®: Rikelig dokumentasjon som viser fordelaktig tolerabilitet
Omarbeidet etter referanse 1 og 2.
 

For nærmere informasjon om ARISTOTLE eller AVERROES, gå inn på ARISTOTLE klinisk studie1 eller AVERROES klinisk studie.2 Se FK-tekst for fullstendig informasjon.

 
Relatert innhold: 
Referanser