Skip directly to content

Reduksjon av alvorlig blødning vs. warfarin

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

I ARISTOTLE-studien viste ELIQUIS redusert forekomst av alvorlig blødning vs warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.1

I Aristotle-studien viste ELIQUIS®, sammenlignet med warfarin2:

  • 31 % RRR av alvorlige blødninger (AR: 2,13 % vs. 3,09 %, HR=0,69 95%, CI: 0,60 til 0,80, p<0,001)
  • 58 % RRR av intrakranial blødning (AR: 0,33 % vs. 0,80 % pr år, HR=0,42; 95 % CI: 0,30 til 0,58 p<0,001)
  • Alvorlig GI-blødning (0,76 % vs. 0,86 % pr år, (HR=0,89; 95 % CI: 0,70 til 1,15) p=0,37). Ingen forskjell i insidensraten mellom warfarin vs. ELIQUIS.

Fatal blødning oppsto hos 10 pasienter (0,06 % per år) i ELIQUIS-gruppen og 37 pasienter (0,24 % per år) i warfarin-gruppen2.

Figuren viser det primært sikkerhetsendepunkt: Alvorlige blødninger (figur 1)

Omarbeidet etter referanse 2
INR = Internasjonal normalisert ratio, RRR = Relativ risikoreduksjon, HR = Hazard Ratio
Dose på 5 mg to ganger daglig ble brukt hos 95,3 % av ELIQUIS®-pasientene. En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serum kreatininnivå på 133 µmol/l eller mer2.
 

For nærmere informasjon om ARISTOTLE, gå inn på ARISTOTLE klinisk studie

AR = absolutt risiko
CI = confidence interval
HR = hazard ratio
RRR = relativ risikoreduksjon

 
Relatert innhold: 
Referanser