Skip directly to content

Virkningsmekanisme

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Virkningsmekanisme for apixaban - en peroral, direkte og svært selektiv faktor Xa-hemmer

Apixaban er en reversibel, direkte og meget selektiv faktor Xa-hemmer. Den hemmer både fri og trombebundet faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Apixaban har ingen direkte effekter på blodplate-aggregasjon, men hemmer indirekte trombinindusert blodplateaggregasjon. Ved å hemme faktor Xa hindrer apixaban generering av trombin og utvikling av blodpropp.1

  • Faktor Xa er en viktig del av koagulasjonskaskaden3
  • ELIQUIS® bindes reversibelt til faktor Xa1
  • Ett faktor Xa-molekyl fører til dannelse av ~1000 trombinmolekyler3

Virkemekanismen

Omarbeidet av Pfizer og BMS etter Eriksson et al. 20112

Hvordan virker apixaban faktor Xa hemming - se film:

(PP-ELI-NOR-0402)
 
Relatert innhold: 
Referanser