Skip directly to content

Eliquis indikasjonstekst

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

ELIQUIS® indikasjoner:1

Forebygging av slag og systemisk embolisme ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Les mer om Eliquis og ved forebygging av slag og systemisk embolisme ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.

Behandling og forebygging av DVT og LE

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Les mer om Eliquis ved behandling og forebygging av DVT og LE

Forebygging av VTE (etter hofte- eller kneprotesekirurgi)

Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Les mer om Eliquis ved behandling og forebygging av VTE

 

For fullstendig infomasjon se også Eliquis preparatomtale.

 
Relatert innhold: 
Referanser
  1. ELIQUIS preparatomtale (SPC), pkt. 4.1, 16.02.2017

 

PP-ELI-NOR-0507  04.05.2017