Skip directly to content

Farmakologisk profil (PK/PD) for apixaban

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Farmakokinetisk og farmakodynamisk profil (PK/PD) for apixaban

Absorpsjon, distribusjon og metabolisering

Samtidig inntak med mat påvirker ikke AUC eller Cmaxog apixaban kan tas med eller uten mat.1

Legemiddelinteraksjoner

Eliquis har noen viktige  kliniske legemiddelinteraksjoner. Se hvilke dette er og les mer om interaksjoner der dosejustering ikke er nødvendig1.

Interaksjoner med mat

Næringsmidler påvirker ikke absorpsjonen til Eliquis (apixaban), slik at apixaban kan tas med eller uten mat1.

Farmakokinetikk i forhold til alder og kjønn

Alder eller kjønn påvirker ikke farmakokinetikken til apixaban ved klinisk relevante doser1.

 
Relatert innhold: 
Referanser